مقابلات بالفيديو

Projection à la Maison de l’Amérique Latine, Paris 05/07/2022
Projection Montreuil sur Mer 01/03/2022
Entrevista Alliances Françaises Amérique Centrale 08/02/2022
Interview FESTIVAL ANGAELICA, November 2021.
Interview IOM Japan, October 2021
Interview Seattle Latino Film Festival, October 2021
Interview from 28:50
Interview of Chelsea Film Festival, October 2021